Ľubomír Kellenberger

Zobraziť signatúry

(1921 - 1971)
Dátum narodenia: 23.11.1921
Miesto narodenia: Bratislava

Ľubomír Kellenberger, sa narodil 23.11. 1921 v Bratislave a tam aj zomrel 13.4.1971. Už od roku 1945 uverejňoval v novinách svoje kresby a karikatúry. Ľubomír Kellenberger -grafik, ilustrátor a príslušník mladej umeleckej bohémy, bol formovaný veľkomestským prostredím Bratislavy a vinohradníckym prostredím Modry. Detstvo prežil v Modre, od r. 1948 pôsobil ako samostatný výtvarník v Bratislave, udržiaval stále kontakty s Ľ. Ondrejovom. Ako jeden z najfrekventovanejších slovenských ilustrátorov sa venoval klasickým dielam svetovej detskej literatúry a najmä Ondrejovovým prózam pre mládež. Bol priekopníkom zvýšených nárokov na ilustráciu literatúry a to krásnej, detskej i učebnicovej, nositeľom viacerých ocenení.