Miklós Barabás

Zobraziť signatúry

(1810-1898)
Dátum narodenia: 1810
Miesto narodenia: Márkusfalva (Markušovce)

Miklós Barabás bol významný maďarský maliar a grafik 19. storočia. Od detstva rád maľoval podobizne, ale odborné vedomosti získal až neskôr. Študoval v Sedmohradsku, vo Viedni a v rokoch 1934–1935 v Taliansku. Od roku1837 žil v Pešti a stal sa najvyhľadávanejším portrétistom majetnejších kruhov. Maľoval portréty, historické a žánrové výjavy. Venoval sa ilustrácii a litografii. Portrétoval známe osobnosti kultúrneho a spoločenského života S. Petőfiho, F. Liszta, I. Széchenyiho. Bol členom Maďarskej akadémie vied.