Mikun

Biografia tohto autora ešte nebola pridelená. Môžete ju pridať.
Autorove diela:

Názov diela:

Cigánska rodina pri mŕtvom koni