Carolus Pállya

Zobraziť signatúry

(1875 - ca.1949)
Dátum narodenia: 1875
Miesto narodenia: Budapešť, Maďarsko

Károly (Carolus) Pállya sa narodil 1875 v Budapešti, zomrel 1930. Maľovať sa učil u svojho staršieho brata Celestína. 1906 vystavoval v Műcsarnoku, 1907 na salóne K. Kálmana. Z literatúry: Seregélyi, G.: Magyar Festök és grafikusok adattára. Szeged 1988, str. 463. Dátum úmrtia sa datuje medzi 1948 a 1950.