Peter Mušinský ml.

K rezbárstvu ho priviedol jeho otec Peter Mušinský st.
Na rozdiel od jeho otca v rezbárstve mu je bližšia abstrakcia ako realita. Pre jeho tvorbu je príznačné využívanie sakrálnych motívov. Je zástanca moderného zmýšľania v umení a otec je viac konzervatívny, tým sa vzájomné perfektne dopĺňajú.

Autorove diela:

Názov diela:

Torzo ženy

Názov diela:

Starena

Názov diela:

Parobok

Názov diela:

Neprebudený

Názov diela:

Misijný kríž

Názov diela:

Gazda

Názov diela:

Bútľavá vŕba