Online aukcia umenia Aukčnej spoločnosti DARTE

Krajina
Krajina
Aktuálna cena:
260 €
Les
Les
Aktuálna cena:
140 €
Veštica
Veštica
Aktuálna cena:
120 €
Krajina
Krajina
Aktuálna cena:
160 €
V jesennom lese
V jesennom lese
Aktuálna cena:
170 €
Ulica
Ulica
Aktuálna cena:
100 €
Zemplínska Šírava
Zemplínska Šírava
Aktuálna cena:
290 €
Kačky
Kačky
Aktuálna cena:
8 800 €
Furman
Furman
Aktuálna cena:
330 €
Lode
Lode
Aktuálna cena:
210 €
Jeseň
Jeseň
Aktuálna cena:
70 €

Inšpirácia

- 7. AUKCIA HISTORICKÝCH A SUPERŠPORTOVÝCH VOZIDIEL DARTE - 28.5.2017
Ladislav Mednyánszky - Lesná cesta
Ľudovít Križan - Dievča s džbánom
Ladislav Mednyánszky - Skicár kresieb - 21 ks
Lászlo Neogrády - Zima
Vjačeslav Opanasovič Prichoďko - Sviatočný večer