Online aukcia umenia Aukčnej spoločnosti DARTE

Brezový háj
Brezový háj
Aktuálna cena:
130 €
Krajina pod Tatrami
Krajina pod Tatrami
Aktuálna cena:
70 €
Galantný pár
Galantný pár
Aktuálna cena:
150 €
Pred dedinou
Pred dedinou
Aktuálna cena:
50 €
Chalupa
Chalupa
Aktuálna cena:
100 €
Jeseň
Jeseň
Aktuálna cena:
70 €

Inšpirácia

- 5. AUKCIA HISTORICKÝCH A SUPERŠPORTOVÝCH VOZIDIEL DARTE - 29.5.2016
Ladislav Mednyánszky - Lesná cesta
Ľudovít Križan - Dievča s džbánom
Mária Medvecká - Pred západom slnka
Karol Sovánka - Poľovačka
Ladislav Mednyánszky - Skicár kresieb - 21 ks
Vojtech Erdélyi - Sediaca
Lászlo Neogrády - Zima
Vincent Hložník - Apokalypsa I.