Obrazy

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 2573 • zobraziť len zľavy

<< < späť
ďalej > >>
10 11 12 13 14 15 16 ... 129
Názov/popis Cena Návštevy Stav
Rieka so skalamiNándor Katona - Rieka so skalami

Rok:
Technika: olej na plátne
Rozmery: 28 x 42 cm
Značenie: vpravo dole, vzadu štítok

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 45,5 x 60 cm.
990 €32Voľný predaj
Modrý kostolíkMichal Studený - Modrý kostolík

Rok:
Technika: kombinovaná technika
Rozmery: 44,5 x 46,5 cm
Značenie: vpravo dole

400 €38Voľný predaj
PortrétAndrej (Andrejovič) Kocka - Portrét

Rok:
Technika: olej na lepenke
Rozmery: 44 x 32 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 71 x 58,5 cm.
950 €21Voľný predaj
Pri HornádeGejza Kieselbach - Pri Hornáde

Rok:
Technika: olej na plátne, dublované
Rozmery: 24 x 32,5 cm
Značenie: vľavo dole

Košický maliar Gejza Kieselbach má zvláštne postavenie aj tým, že je špecializovaným maliarom zvierat. Po skončení reálky študoval na mníchovskej akadémii tri roky pred a rok po prvej svetovej vojne u známeho animalistu H. von Zügela, ktorého náuke zostal po celý život verný. Kieselbach si v Mníchove osvojil maliarsky prednes stavaný na vyznievaní mníchovského luminizmu a impresionizmu. Jeho maľbu charakterizuje – okrem záujmu o život zvierat – záľuba vo výrazných svetelných efektoch, v reflexoch plenérového osvetlenia, v záchvevoch vzduchu a vo vibrujúcich pohyboch vôbec; Kieselbachov rukopis je šrafový, zložený z kratších alebo dlhších dôrazných ťahov, ktoré skladajú a modelujú jednotlivé objemy vo forme svetielkujúcich plôch a plôšok. Vyhýba sa detailu a uprednostňuje náznak a náčrt veľkých foriem tak, aby mal divák vždy ilúziu presnej kresby, pevnej modelácie a presvedčivého priestoru. Cieľom Kieselbachovej práce je podávať „portréty“ a „žánrové scény“ zo života zvierat. S neobyčajným záujmom milovníka a odborníka maľuje rozličné druhy ušľachtilých i domácich koní, kráv, hydiny a iných druhov, ktoré príležitostne kombinuje s ľudským a prírodným doplnkom. Kieselbachovo profesionálne majstrovstvo zaručuje jeho obrazom vyrovnanú kvalitu a teda aj vysoké cenové ocenenie.
1 200 €47Voľný predaj
ObjektOta Janeček - Objekt

Rok:
Technika: grafika
Rozmery: 50 x 62 cm
Značenie: vpravo dole, 68/100

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 70,5 x 71 cm.
200 €22Voľný predaj
Pastier oviecIstván Burchard Bélaváry - Pastier oviec

Rok:
Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 80 cm
Značenie: vľavo dole

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 82 x 102 cm.
850 €43Voľný predaj
ŠtítŠtít

Rok:
Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 80 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 79 x 99,5 cm.
150 €17Voľný predaj
KyticaIrena Braunová - Kytica

Rok: 90-te roky
Technika: olej na sololite
Rozmery: 60 x 40 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 67,5 x 47 cm.
350 €23Voľný predaj
Jesenná krajinaVilém Topinka - Jesenná krajina

Rok:
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 36,5 x 41 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 50 x 54,5 cm.
120 €43Voľný predaj
Chrám sv. MikulášaChrám sv. Mikuláša

Rok:
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 54,5 x 35 cm
Značenie: vľavo dole

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 66 x 47 cm.
250 €14Voľný predaj
RekviráciaRudolf Krivoš - Rekvirácia

Rok: 1974
Technika: olej na plátne
Rozmery: 90 x 117 cm
Značenie: vpravo dole "R. Krivoš 74"

Ponúkané dielo „Rekvirácia“ neodvrátne patrí medzi galerijné práce umelca. Súčasné obchodné renomé Rudolfa Krivoša vychádza z faktu, že bol jedným z profilujúcich zakladateľov Skupiny Mikuláša Galandu (1957). Toto výtvarné zoskupenie (okrem Krivoša najmä Laluha, Kompánek, Rudavský, Paštéka a niektorí ďalší) má historickú zásluhu na obnovení spretrhanej kontinuity moderného výtvarného výrazu v našom výtvarnom umení. Kým Krivošovi druhovia nachádzali oporu v tvorivom odkaze zakladateľov našej moderny (Fulla a Galanda) on sám sa obrátil k poučeniu západoeurópskou novou figuráciou. V prvých rokoch jeho tvorby bol rozhodujúci motív portrétu, autoportrétu a figúry. Neskôr figúru postupne menil na symbol ľudského, najmä ženského archetypu. V polovici 60-tych rokov 20. storočia R. Krivoš zmenil koncept obrazu, v kompozícii sa vedľa seba ocitli biologické a geometrické tvary v rôznych kombináciách. Orientoval sa na stvárnenie biologickej podstaty človeka, analýzu jeho tela – často v chirurgickom reze. V 70-tych rokoch Krivoš kontinuálne rozvíjal vlastný autorský program – geometrický princíp bol prepojený expresívnym maliarskym vyjadrovaním, vytvárajúcim výrazové napätie. V prvej polovici 80-tych rokov sa Krivoš orientoval na zobrazenie ženskej postavy v rôznych modifikáciách tohto motívu.
( Z literatúry: Matuštík, R.: Moderné slovenské maliarstvo 1945-63. Bratislava 1965, Kol.: 60. roky vo výtvarnom umení. Katalóg SNG, Bratislava 1995. Kubíková, K.: Rudolf Krivoš. Katalóg SNG, Bratislava 1997, Mojžiš, J.: Galandovci (Galandovci po roku 1970), Q-Ex, Bratislava 2004).
25 000 €59Voľný predaj
Horská krajinaHorská krajina

Rok:
Technika: olej na plátne
Rozmery: 55,5 x 68,3 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 75,5 x 88,7 cm.
1 100 €16Voľný predaj
ToaletaAndrej Nemes - Toaleta

Rok:
Technika: akvarel, tuš na papieri
Rozmery: 21,5 x 13 cm
Značenie: vľavo dole

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 58,5 x 41,5 cm.
550 €28Voľný predaj
Portrét ženyVojtech Erdélyi - Portrét ženy

Rok: 40-te roky 20. stor.
Technika: olej na plátne
Rozmery: 100 x 90 cm
Značenie: vľavo hore

K dielu je dodaný znalecký posudok Zakarpatského múzea Jozefa Bokšaya v Užhorode. (Vid. foto 2)

Pozn.: Ponúkana veľkoplošná olejomaľba " Portrét ženy " patrí jednoznačne medzi špičkové diela Vojtecha Erdélyiho, ktorý ako figuralista vytvoril aj niekoľko vynikajúcich portrétov svojich známych. V tejto práci majstra je vidieť zjavnú farebnosť umelca, vyjadrujúcu bohatosť intenzívne zažívanej krásy. Sporadické konturovanie predmetov takejto témy bolo typické hlavne pre jeho diela pod vplyvom francúzskej moderny, resp. z obdobia pobytu majstra v Paríži. S prvou výstavou diel Vojtecha Erdélyiho sa náš región zoznámil už v roku 1921, keď spolu s Jozefom Bokšayom usporiadali vôbec prvú výstavu diel zakarpatských umelcov v dvoch mestách súčasne - v Berehovom a Košiciach. Tridsaťročný V. Erdélyi sa na nej vtedy podieľal svojim siedmimi dielami. O šesť rokov neskôr títo obaja umelci založili v Užhorode prvú školu maľovania.
( Podľa informácie majiteľa diela je na obraze vyobrazená priateľka Vojtecha Erdélyiho ).
17 900 €38Voľný predaj
Bod GIgor Piačka - Bod G

Rok: 1998
Technika: farebná litografia E.A.
Rozmery: 19,5 x 14,5 cm
Značenie: vpravo dole

120 €43Voľný predaj
Zátišie s ovocímSzilagyi Jolan - Zátišie s ovocím

Rok:
Technika: olej na plátne
Rozmery: 60,5 x 80 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 77 x 96,5 cm.
250 €20Voľný predaj
HusiarkaGyula Zorkóczy - Husiarka

Rok:
Technika: olej na plátne
Rozmery: 39,5 x 49,5 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 58 x 67 cm.
550 €26Voľný predaj
A. Jasusch - Jesenný lesAnton Jasusch - A. Jasusch - Jesenný les

Obraz A. Jasuscha - Jesenný les, technika olej o rozmeroch 80x60 cm s rámom.
3 900 €63Voľný predaj
Csordák  - ZimaĽudovít Csordák - Csordák - Zima

Obraz od Csordáka - Zima, signovaný, o rozmeroch 69x49 cm a s rámom 92x72 cm.
2 400 €88Voľný predaj
Csordák  - Chalupa pri leseĽudovít Csordák - Csordák - Chalupa pri lese

Obraz od Csordáka - Chalupa pri lese, signovaný, o rozmeroch 40x40 cm a s rámom 56x56 cm.
4 100 €67Voľný predaj
<< < späť
ďalej > >>
10 11 12 13 14 15 16 ... 129