Obrazy

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 3240 • zobraziť len zľavy

<< < späť
ďalej > >>
10 11 12 13 14 15 16 ... 162
Názov/popis Cena Návštevy Stav
Pár figurálnych svietnikovPár figurálnych svietnikov

Technika: postriebrená alpaka
Rozmery: v- 20 cm
Značenie: nie

150 €16Voľný predaj
Portrét dedinskej ženyMikuláš Galanda - Portrét dedinskej ženy

Rok: 1935 - 1936
Technika: tempera na papieri
Rozmery: 15 x 20 cm
Značenie: vľavo dole

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 46,5 x 41 cm.

Aj toto dielo Mikuláša Galandu „ Portrét dedinskej ženy “ vzniklo v období rokov 1935 - 1936, teda na sklonku umelcovho predčasne uzavretého života. Nečakaná obroda autorovej výtvarnej aktivity okolo roku 1936. zhmotnená v stovkách kresieb a gvašov naznačovala, že Galandov talent skrýval v sebe ešte viaceré možnosti. Jeho nevesty, slovenské dievčatá a madony sa síce štýlovo opäť odvolávali na postkubistickú syntézu Picassa, priniesli však prudký vpád dovtedy prakticky neznámeho maliarskeho pôžitkárstva. Štetcový ťah sa v Galandovej tvorbe azda prvý raz oslobodil zo zväzujúcej, anonymnej rukopisnej striedmosti a vopred špekulatívne stanovenej zdržanlivej kompozície obrazu. Pribúdali, ba prevažovali nezámerne, intuitívne rozvíjané ornamentálne prvky. Štylistické zovšeobecnenie ustúpilo jedinečnosti vyjadrenia okamžitého citového zážitku, ale aj pre Galandu nebývalému, otvorenému stotožneniu sa s ľudovou témou.
4 500 €66Voľný predaj
Žena s kytičkouMikuláš Galanda - Žena s kytičkou

Rok: 1937
Technika: tempera na kartóne
Rozmery: 19 x 17,5 cm
Značenie: vpravo dole

Znalecký posudok od Prof.PhDr. Ľudmily Peterajovej, CSc.
Dielo Mikuláša Galandu „ Žena s kytičkou “ vzniklo v období rokov 1937 , teda na sklonku umelcovho predčasne uzavretého života. Nečakaná obroda autorovej výtvarnej aktivity okolo roku 1936. zhmotnená v stovkách kresieb a gvašov naznačovala, že Galandov talent skrýval v sebe ešte viaceré možnosti. Jeho nevesty, slovenské dievčatá a madony sa síce štýlovo opäť odvolávali na postkubistickú syntézu Picassa. priniesli však prudký vpád dovtedy prakticky neznámeho maliarskeho pôžitkárstva. Štetcový ťah sa v Galandovej tvorbe azda prvý raz oslobodil zo zväzujúcej, anonymnej rukopisnej striedmosti a vopred špekulatívne stanovenej zdržanlivej kompozície obrazu. Pribúdali, ba prevažovali nezámerne. intuitívne rozvíjané ornamentálne prvky. Štylistické zovšeobecnenie ustúpilo jedinečnosti vyjadrenia okamžitého citového zážitku, ale aj pre Galandu nebývalému, otvorenému stotožneniu sa s ľudovou témou.
7 900 €52Voľný predaj
Portrét dámyFrantišek Reichentál - Portrét dámy

Rok: okolo 1947
Technika: gvaš na papieri
Rozmery: 55,5 x 42,5 cm
Značenie: vpravo dole

Znalecký posudok od Prof.PhDr. Ľudmila Peterajová, CSc.
Dielo `Portrét dámy` je ukážkou zrelej tvorby Františka Reichentála. Do formovania jeho výtvarného talentu osudovo zasiahla svetová vojna. Vytrhla ho zo závetria budapeštianskej akadémie a vrhla ho priam do centra avantgardných experimentov ruskej porevolučnej moderny. V ruskom zajatí sa počas októbrovej revolúcie ocitol v rukách Kolčakovových vojakov. Po prepustení vyučoval kreslenie na revolučnej umeleckej škole v Irkutsku (1917--1919), potom takmer dva roky študoval na petrohradskej výtvarnej akadémii. V Petrohrade a potom v Moskve aj prvýkrát vystavoval. Nie bez úspechu: všetky jeho diela odkúpil nový sovietsky štát. Domov sa vrátil roku 1921 a vzápätí sa na pražskej výstave `Jednoty výtvarných umelcov Slovenska` predstavil na vtedajšie naše pomery mimoriadne pokročilým, sociálnym maliarstvom v duchu nemeckej "novej vecnosti", porovnateľným vtedy len s košickou maľbou Františka Foltýna. Takúto tendenčnosť si jeho maľba uchovala až do začiatku tridsiatych rokov (Autoportrét, 1921; Ulica, 1923; Kaviareň, 1923; Dáma v čiernom, 1925; V krčme, 1925; Nezamestnaní, 1926, Nezamestnaní, 1933). Študijné cesty do Nemecka (1923--1925), úspešné výstavy v Berlíne a Drážďanoch, štipendijný pobyt v Paríži (1926) však už pripravujú vyvrcholenie Reichentálovej maľby. Je štýlovo zdanlivo celkom nesúrodé. Reichentál bez problémov, s viditeľnou intelektuálskou nonšalanciou (a s ťažko spochybniteľnou maliarskou presvedčivosťou) horúčkovito strieda štýlovú príslušnosť v časovo neraz tesne susediacich dielach. ( Zdroj: Váross, M.: Slovenské výtvarné umenie 1918-1945, Bratislava 1960, s. 140-141; Zmetáková, D., Kohút, L.: František Reichentál. Kat. výst. Bratislava, Bratislava, Slovenská národná galéria 1992; Jančár, I.: František Reichentál. Bratislava 2013., http://www.soga.sk/aukcie-obrazy-diela-umenie-starozitnosti/aukcie/113-vecerna-aukcia/reichental-frantisek...)
7 900 €36Voľný predaj
Tvary I.Milan Paštéka - Tvary I.

Rok: 1992
Technika: suchá ihla
Rozmery: 30,5 x 21,5 cm
Značenie: vpravo dole, EA IV.

Voľný list.
210 €22Voľný predaj
Tvary II.Milan Paštéka - Tvary II.

Rok: 1992
Technika: suchá ihla
Rozmery: 30,5 x 21,5 cm
Značenie: vpravo dole, EA V.

Voľný list.
210 €18Voľný predaj
KrajinaJozef Kollár - Krajina

Rok: 1974
Technika: olej na sololite
Rozmery: 39,5 x 50 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo je publikované v monografii Jozefa Kollára viď. foto pri diele.
750 €54Rezervované
ManufaktúraImrich Weiner-Kráľ - Manufaktúra

Rok: 1957
Technika: olej na plátne
Rozmery: 130 x 168,5 cm
Značenie: vľavo dole

K dielu je doložený znalecký posudok od PhDr. Dagmar Srnenskej, PhD.
Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 143,8 x 181,5 cm.
Ponúkané dielo je unikátnym príkladom socialistického realizmu, vytvoreného však vo veľmi pozitívnom maliarskom štýle, interpretácii či kultivovanosti názoru na danú realitu. Na diele je najcennejšia najmä tá skutočnosť, že Imrovi Weinerovi-Kráľovi myslenie tohto charakteru nebolo absolútne vlastné, ale pretože ide o tvorcu, ktorý má mimoriadne postavenie v zakladateľskej generácii slovenského výtvarného umenia, interpretácia témy sa mu podarila s jemu vlastnou vysokou kultúrou. Dielo je vytvorené realistickými výrazovými prostriedkami, ktoré sú však komponované do veľmi kvalitných a maliarsky zaujímavých súradníc. Závažné sú aj kontrasty jednotlivých odtieňov farieb, problematika kompozičného a priestorového hľadiska, kde je dôležité striedanie priestorových rovín. Tento princíp sa v päťdesiatych rokoch objavoval u I. Weinera-Kráľa pri krajinárskych prácach, no najviac vo viacerých výtvarných dielach vytvorených technikou akvarelu.
Jednotlivé umelecké, výtvarné a výrazové prvky, ktoré sa objavujú v predloženom diele Imra Weinera-Kráľa sú pokračovaním umelcovej estetiky a výtvarného myslenia, ktoré sa zrodilo okolo roku 1950 po nútenom návrate z Francúzska. Súvisí to aj s celkovou orientáciou výtvarného umenia v období päťdesiatych rokov, kedy sa uplatňovali princípy realistických výrazových prostriedkov, Weiner-Kráľ tak mohol len ojedinelé realizovať svoju surrealistickú orientáciu avšak diela realistického smerovania vytvoril s vysokou umeleckou akríbiou.

Dielo má umelecko-historickú a dokumentárnu hodnotu. Kompozícia zobrazuje výsek továrenskej haly v ktorej sa konštruujú jednotlivé komponenty a súčiastky pre tovar. Obrazový priestor je dôrazne členený na tri priestorové plány, dominantou kompozície sú dvaja muži .Muž po ľavej strane stojí pri sústruhoch, iný vpravo stojí pri dielenskom vodovode. Jeho tvár pripomína črty samotného umelca Imra Weinera-Kráľa. Druhý a tretí plán má rovnaký charakter, pri strojoch, paneloch a pracovných stoloch stoja muži v montérkach a dlhých zásterách. Pozadie tretieho plánu ma presvetlené okna, samotná hala je vysoká s množstvom rúr a horného osvetlenia. Muži sú v rozmanitých pozíciách, stoja a taktiež sú v rôznych úrovniach rytmicky za sebou. Svetlo cez okná dodáva obrazovému priestoru kompozície presvetlený charakter.


25 000 €76Voľný predaj
JarIvan Vychlopen - Jar

Rok: 1988
Technika: grafika, kombinovaná technika
Rozmery: 33 x 19 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 49 x 36 cm
60 €25Voľný predaj
ValachJaroslav Augusta - Valach

Rok: 1941
Technika: olej na plátne
Rozmery: 78 x 65 cm
Značenie: vľavo dole

990 €35Voľný predaj
Hmly na ZemplíneŠtefan Bubán - Hmly na Zemplíne

Rok: 1982
Technika: olej na plátne
Rozmery: 35,5 x 80,5 cm
Značenie: vľavo dole

500 €46Voľný predaj
KrajinaKrajina

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 24 x 34 cm
Značenie: nie

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 44 x 54 cm.
60 €26Voľný predaj
Divé svineJuraj Kresila - Divé svine

Technika: olej na plátne
Rozmery: 50,5 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

200 €38Voľný predaj
Tatranská krajinaAnton Jasusch - Tatranská krajina

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 63 x 50 cm
Značenie: vpravo dole

Popri expresionistických kompozíciách, ktoré sú u A. Jasuscha neraz už na pomedzí abstraktného prejavu, má Jasusch súvislý tvorivý vývin v oblasti krajinomaľby a žánru. Ako krajinár je expresionista so sociálnym humanistickým cítením. Má priebojné obrazy z mestských periférií, z vrchárskych dedín a Tatier. Počnúc 30 – tymi rokmi prvky expresívneho nadsadenia Jasuschovej práce ubúdajú, objavujú sa realistickejšie diela s témami krajiniek a lesíkov . Maliar sa stáva realistom pevných a strohých foriem, ktoré vyvolávajú domnienku, že tu ide o výtvarníka cítiaceho predovšetkým graficky. Okrem práce v pasteli sa však grafickým disciplínam nikdy nevenoval. Téma Vysokých Tatier, lesíkov s potokom a horské plesá sú typickými krajinárskymi prácami z 30 -tych , 40- tych i neskorších rokov jeho tvorby.
10 500 €102Voľný predaj
Pri HornádeGejza Kieselbach - Pri Hornáde

Technika: olej na plátne, dublované
Rozmery: 24 x 32,5 cm
Značenie: vľavo dole

Košický maliar Gejza Kieselbach má zvláštne postavenie aj tým, že je špecializovaným maliarom zvierat. Po skončení reálky študoval na mníchovskej akadémii tri roky pred a rok po prvej svetovej vojne u známeho animalistu H. von Zügela, ktorého náuke zostal po celý život verný. Kieselbach si v Mníchove osvojil maliarsky prednes stavaný na vyznievaní mníchovského luminizmu a impresionizmu. Jeho maľbu charakterizuje – okrem záujmu o život zvierat – záľuba vo výrazných svetelných efektoch, v reflexoch plenérového osvetlenia, v záchvevoch vzduchu a vo vibrujúcich pohyboch vôbec; Kieselbachov rukopis je šrafový, zložený z kratších alebo dlhších dôrazných ťahov, ktoré skladajú a modelujú jednotlivé objemy vo forme svetielkujúcich plôch a plôšok. Vyhýba sa detailu a uprednostňuje náznak a náčrt veľkých foriem tak, aby mal divák vždy ilúziu presnej kresby, pevnej modelácie a presvedčivého priestoru. Cieľom Kieselbachovej práce je podávať „portréty“ a „žánrové scény“ zo života zvierat. S neobyčajným záujmom milovníka a odborníka maľuje rozličné druhy ušľachtilých i domácich koní, kráv, hydiny a iných druhov, ktoré príležitostne kombinuje s ľudským a prírodným doplnkom. Kieselbachovo profesionálne majstrovstvo zaručuje jeho obrazom vyrovnanú kvalitu a teda aj vysoké cenové ocenenie.
1 600 €41Voľný predaj
ZamyslenýJúlius Jakoby - Zamyslený

Technika: akvarel, gvaš na papieri
Rozmery: 40 x 28,5 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 52,5 x 41,7 cm.
Jakobyho dielo - ` Zamyslený ` , je ďalšou ukážkou zrelej tvorby Júliusa Jakobyho. Aj tu sa tak trochu objavuje prebraný vplyv od Cézanna, odzrkadľujúci v tomto diele typickú uvoľnenú farebnosť. Kľúčovým okamihom Jakobyho maliarstva však bol rok 1929. V niekoľkých významných dielach z tohto a nasledujúcich rokov prebral príklad Cézanna. Bolo to však len kompromisné prijatie princípov neiluzívnej, protokubistickej výstavby obrazovej kompozície. Nebudovalo na stavebnej funkcii farebnej škvrny, ale na `valérovaní`, jemnom rozmývaní olejovej farby, s ktorou maliar zaobchádzal akvarelovým spôsobom. Jeho zrelé diela sú príznačné vyjasnenou paletou, čistými kontúrovanými farebnými škvrnami, rozšafnou prácou s maliarskou hmotou, pôžitkárstvom duchovnej atmosféry obrazu. Opakovane zdôrazňovaný motív tajomných pohybov rúk naznačuje dimenziu vnútorného života zobrazovaného človeka. V týchto dielach čerpal Jakoby z príkladu Ripla-Rónaia.
( Pozn. Dielo bolo ponúkané na 117. aukcii Soga s vyvolávacou cenou 12 500 eur).
8 500 €50Voľný predaj
Na prechádzke v leseNa prechádzke v lese

Technika: olej na plátne
Rozmery: 63,5 x 31,5 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo je rámované, rozmer diela s rámom: 78 x 45,5 cm.
450 €19Voľný predaj
DúhaMaximilián Švabinský - Dúha

Rok: 1941
Technika: grafika
Rozmery: 43 x 51 cm
Značenie: vpravo dole

130 €33Voľný predaj
Zátišie s ovocímJán Mudroch - Zátišie s ovocím

Technika: gvaš, tempera na kartóne, dublované na dreve
Rozmery: 27 x 43,5 cm
Značenie: vľavo hore

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 40 x 57 cm.
1 500 €44Voľný predaj
KrajinaViera Žilinčanová - Krajina

Rok: 1994
Technika: olej na sololite
Rozmery: 84,5 x 66 cm
Značenie: vľavo dole

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 101,5 x 83 cm.
Dielo `Krajina` je príznačnou ukážkou tvorby Viery Žilinčanovej 90. rokov. V tejto dobe bola Žilinčanová kľúčovou osobnosťou surrealizujúcich, imaginatívnych tendencií (vplyv René Magritta). Vo svoje vtedajšej, zrelej tvorbe si vypracovala špecifickú ikonografiu založenú na prelínaní figúry a prírodného rámca, ktorá ju dovoľuje radiť do `stredného prúdu` maliarstva tzv. magického realizmu. Diela Viery Žilinčanovej sú významným spôsobom zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie, ako aj zbierkach ďalších štátnych galérií. Jej obrazy získali obchodný úspech aj v zahraničí - dlhodobo sa uplatňovali na západoeurópskom a japonskom súkromnom trhu s výtvarným umením. Narodila sa 10. júna 1932 v Nových Zámkoch. 1950-1955 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Mudroch). 1956 sa zúčastnila na letnej maliarskej škole Oskara Kokoschku (Schule des Sehens). 1978 Grand Prix na IV. Medzinárodnom bienále maľby v Košiciach. Z literatúry: Váross, M. a kol: Slovník súčasného slovenského umenia. Bratislava 1967; Podušel, Ľ.: Viera Žilinčanová. Bratislava 2003.
20 000 €50Voľný predaj
<< < späť
ďalej > >>
10 11 12 13 14 15 16 ... 162