Obrazy

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 2875 • zobraziť len zľavy

<< < späť
ďalej > >>
10 11 12 13 14 15 16 ... 144
Názov/popis Cena Návštevy Stav
Letná krajinaLadislav Mednyánszky - Letná krajina

Technika: olej na preglejke
Rozmery: 25 x 28 cm
Značenie: vpravo dole

Mednyánszkeho fascinovala sila a veľkoleposť prírody. Jej premenlivosť študoval ovplyvnený predovšetkým francúzskou krajinomaľbou. Umelcovmu naturelu najviac vyhovovalo chápanie krajiny propagované barbizoncami. Ponúkanú maľbu tvorí v štýle lyrického realizmu, ktorý mu umožňoval najlepšie tlmočiť jeho prežitie zážitku a osobné pocity. Vyjasnená paleta a uvoľnenosť diela naznačujú ovplyvnenie skúsenosťami impresionizmu. Výnimočnosť tejto práce spočíva v nespočetnom množstve odtieňov, ktoré maľbe prepožičiavajú nádych živej krajiny. Pomerne obľúbeným v majstrovej tvorbe je motív cesty zužujúcej sa v jednom bode kompozície. Mednyánszky ako krajinár je vysoko hodnotený predovšetkým pre uvoľnené chápanie prírody tak netypické pre skoršie obdobia krajinomaľby.
9 500 €159Voľný predaj
Zátišie s ružamiZátišie s ružami

Rok: 1948
Technika: akvarel na papieri
Rozmery: 40 x 50 cm
Značenie: vpravo dole

160 €65Voľný predaj
Maďarská rapsódiaLászlo Beleznai - Maďarská rapsódia

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 50 cm
Značenie: vpravo dole

Maľbu Maďarská rapsódia možno svojim zacielením na problematiku obyčajného dedinského človeka zaradiť k žánrovému okruhu výtvarných diel. Ústredné postavy výjavu predstavujú mládenca dvoriaceho dievčine s košíkom v rukách. Autor situoval obe figúry do nekonkrétneho farebného priestoru, aby podčiarkol všeobecnú symbolickú ideu diela. Svojou osamotenosťou, centrálnym umiestnením a len minimálnym pohybom postavy navyše pôsobia monumentálnym dojmom. Autor tak prispieva k heroizácii a oslave obyčajného ľudu.
1 800 €56Voľný predaj
Chlapec s autíčkomMikuláš Rogovský - Chlapec s autíčkom

Rok: 1972
Technika: olej na sololite
Rozmery: 81 x 48 cm
Značenie: vľavo dole

650 €79Voľný predaj
Skicár kresieb - 21 ks Ladislav Mednyánszky - Skicár kresieb - 21 ks

Technika: kresba ceruzou na papieri
Rozmery: 1 ks 20,5 x 27,5 cm
Značenie: áno

Počas 1. svetovej vojny pôsobil Ladislav Mednyánszky ako dobrovoľný vojenský umelec na ruskom a talianskom fronte. V týchto rokoch vznikol ponúkaný súbor kresieb s jednoduchými figurálnymi štúdiami z vojenského života. Toto obdobie je zároveň vrcholnou fázou Mednyánszkeho figurálnej tvorby. V skicári zvečnil každodennú realitu v tábore pri oddychu (písanie listov, spánok, fajčenie, obedná prestávka, rozhovory), na pochode, alebo pri príprave na boj (kopanie zákopov, výcvik). Vyhýbal sa však priamym bojovým scénam. Náčrty z vojenského prostredia neskôr umelcovi slúžili ako opora pri tvorbe olejov s bojovou tematikou. Prezentovaný súbor skíc je hodnotný nielen náročným umeleckým pojednaním a vysokou mierou autentickosti, ale predstavuje aj cenný prameň historického bádania. Mednyánszkeho kresby sú úchvatným svedectvom hodnoty ľudského bytia, jeho trápenia a nezmyselnosti vojny, ktorá hrubo a nezmazateľne zasahuje do života jednotlivca.
4 950 €483Voľný predaj
Kapustové poleGyula Aggházy - Kapustové pole

Technika: olej na dreve
Rozmery: 15 x 21 cm
Značenie: vpravo dole

730 €72Voľný predaj
Portrét Peter Matejka - Portrét

Rok: 1938
Technika: olej na plátne
Rozmery: 66 x 50 cm
Značenie: vpravo hore
Vzadu na diele je ďalšia maľba .

Okresanie foriem tak príznačné pre umelecké videnie Petra Matejku v ponúkanom Portréte ešte nevyznelo v plnej sile. Prítomná je však jasnosť kompozície, senzuálne farebné akcenty i charakteristická čierna ohraničujúca línia. Mäkkosť, splývavosť tvarovania a vnútorná žiarivosť postavy výrazne vystupujú z chladného nedefinovaného ponurého pozadia. Tento rozpor jasu a šera sa stáva rozhodujúcim elementom Matejkovej tvorivej činnosti. Dielo tiež svedčí o autovom nadchnutí lyrickosťou modernej stredoeurópskej symbolickej maľby.
12 000 €86Voľný predaj
TrúchliaciAlbín Brunovský - Trúchliaci

Technika: litografia
Rozmery: 24 x 33 cm
Značenie: vpravo dole, 76/200

Talentu Albína Brunovského bolo prostredie rodnej krajiny primalé. Do povedomia svetového výtvarníctva sa zapísal svojimi ilustráciami, grafikami i maľbami. Precíznosť a náročnosť jeho brilantného rukopisu sa odrazila v minucióznom charaktere ponúkaného diela i v ostatných jeho prácach. „Trúchliaci“ sa vyznačujú surrealistickým nadhľadom s iracionálnymi výrazovými prostriedkami, ktorými sa umelcovi podarilo vyjadriť črty ľudskej psychiky. Podľa publicistu Dana Himiča možno Brunovského vďaka jeho svojskému štýlu a bezhraničnej invencii naveky považovať za majstra snov.

990 €69Voľný predaj
RybárRybár

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 40 cm
Značenie: nie

280 €63Voľný predaj
Dievčatko s bábikouDievčatko s bábikou

Rok: 19.stor.
Technika: olej na plátne
Rozmery: 84 x 60 cm
Značenie: nie

Detské portréty sa v našom prostredí vyskytujú pomerne často najmä v 17. a 18. storočí. Kým v období baroka boli deti zo šľachtických rodín zobrazované ako malí dospelí, neskôr bol ich skutočný vek priznaný aj na umeleckých dielach. Chlapcov i dievčatá maliari často zobrazovali s atribútmi, ktoré mali naznačovať ich budúcnosť (kniha, lovecké symboly, listiny). Ponúkaná podobizeň dievčatka držiaceho v rukách bábiku v rovnakom odeve aký má ono samo svedčí o budúcom postavení malej slečny v radoch nižšej šľachty. Okrem šiat dievčatka jej sociálny status vyjadruje aj stolička v pozadí s minuciózne vyšívaným purpurovým poťahom.
2 900 €42Voľný predaj
Pieniny Červený kláštorJurij Sjarkevič - Pieniny Červený kláštor

Technika: olej na plátne
Rozmery: 70 x 50 cm
Značenie: vpravo dole

230 €85Voľný predaj
Portrét mužaPortrét muža

Technika: olej na plátne
Rozmery: 39 x 29 cm
Značenie: vpravo hore

690 €54Voľný predaj
KrajinaLászlo Neogrády - Krajina

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 25 x 35 cm
Značenie: vpravo dole

450 €143Voľný predaj
KrajinaGyula Zorkóczy - Krajina

Technika: olej na plátne
Rozmery: 74 x 80,5 cm
Značenie: vľavo dole

990 €111Voľný predaj
Dievča s džbánomĽudovít Križan - Dievča s džbánom

Rok: 1939
Technika: olej na plátne
Rozmery: 70 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

Ponúkané dielo zvečňuje podobu obyčajného vidieckeho dievčaťa s džbánom po ľavici v tradičnej portrétnej štylizácii. Práca zapadá do radu Križanových diel s figurálnym ľudovým námetom. Sociálne motívy sa v jeho tvorbe objavujú najmä v 30. rokoch 20. storočia. Maľba reprezentuje polohu umelcovej výtvarnej tvorby, keď Križan opúšťa svojské expresívne zámery a prikláňa sa k menej inovatívnym umeleckým riešeniam.
2 500 €364Voľný predaj
Pred západom slnkaMária Medvecká - Pred západom slnka

Rok: 1984
Technika: olej na sololite
Rozmery: 19 x 50 cm
Značenie: vľavo dole

Mária Medvecká zasvätila celú svoju umeleckú tvorbu prostrediu a obyvateľom rodnej Oravy. Jej výtvarné smerovanie je založené na nepatetickom vzťahu k realite. Scénu Pred západom slnka maľuje uvoľnenými ťahmi, pričom na plátne zanecháva výrazne stopy štetca . Uplatňuje tu takisto pre svoju tvorbu príznačný zemitý monochromatický kolorit. Hoci autorka do veľkej miery abstrahuje formy, výsledkom jej postupov je monumentalizácia oravskej krajiny a tunajšieho obyvateľstva.
990 €493Voľný predaj
PoľovačkaKarol Sovánka - Poľovačka

Technika: olej na plátne
Rozmery: 84,5 x 110 cm
Značenie: vľavo dole

Dielo „Poľovačka“ zapadá svojou tematikou do radu bežných prác Karola Sovánku. Autorova umelecká činnosť sa primárne sústreďovala na zobrazenie loveckých výjavov a spodobovanie lesnej a vysokohorskej zvery. V tomto okruhu dosiahla Sovánkova tvorba jednoznačnú výtvarnú presvedčivosť a umeleckú kultivovanosť. Prezentovaná maľba je podobne ako väčšina jeho diel vytvorená v intenciách krajinárskeho stredoeurópskeho realizmu reagujúceho na výraznú líniu postimpresistického nazerania obohateného prvkami luminizmu.
5 700 €384Voľný predaj
Párová  meditáciaZsolt Malasits - Párová meditácia

Rok: 2006
Technika: tempera na papieri
Rozmery: 44 x 32 cm
Značenie: vpravo dole

330 €88Voľný predaj
Posledná večeraPosledná večera

Rok: 1930
Technika: olej na plátne
Rozmery: 85 x 145 cm
Značenie: vpravo dole

Obraz bol namaľovaný v roku 1930 maliarom A. Krausom na objednávku grófky Gladys Vanderbilt, ktorá sa neskôr vydala za grófa Lászla Széchenyiho. Grófke Gladys Vanderbilt-Széchenyi patrilo do roku 1945 dnes jedno z najnavštevovanejších turistických miest na východe Slovenska Morské oko a jeho okolie. V roku 1924 dala grófka vybudovať pri jazere malý kaštieľ – Kaštielik. Dôvodom výstavby bola choroba jej dcéry, ktorá sa tu úspešne liečila. V roku 1901 dala rodina Széchényiovcov postaviť aj kaštieľ v Strážskom.
3 850 €61Voľný predaj
Červený brehLadislav Mednyánszky - Červený breh

Rok: 1900-1905
Technika: olej na plátne
Rozmery: 26 x 36 cm
Značenie: vpravo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok od PhDr. Evy Ľuptákovej (viď. foto č.4 - 12)

Dielo Červený breh autora Ladislava Mednyánszkeho patrí do skupiny olejomalieb, ktoré sú umelcom podpísané, sú bez datovania a presného určenia lokalizácie miesta. Hoci mal maliar vypracovaných niekoľko slohových stereotypov, ktoré striedal podľa témy alebo nálady, predmetný závesný komorný obraz je tematicky skôr zriedkavý. Komparácia je však možná s niekoľkými existujúcimi dielami, ktoré vznikli v totožnom období. Na základe vizuálnej podrobnej obhliadky olejomaľby Červený breh je možné z umeleckohistorického hľadiska potvrdiť pravosť autorstva maliara Ladislava Mednyánszkeho.
13 000 €229Voľný predaj
<< < späť
ďalej > >>
10 11 12 13 14 15 16 ... 144