Obrazy

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 3237 • zobraziť len zľavy

<< < späť
ďalej > >>
10 11 12 13 14 15 16 ... 162
Názov/popis Cena Návštevy Stav
Pohľad na Tlstú horuAmbróz Akidos - Pohľad na Tlstú horu

Technika: olej na plátne
Rozmery: 84 x 101 cm
Značenie: vľavo dole

Dielo je rámované.
530 €60Voľný predaj
V parkuGyula Zorkóczy - V parku

Technika: akvarel na papieri
Rozmery: 48 x 39,5 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 73,5 x 63 cm.
170 €44Voľný predaj
V leseV lese

Technika: olej na plátne
Rozmery: 40 x 50 cm
Značenie: vľavo dole

170 €47Voľný predaj
Dve krajinyLudvik Dobeš - Dve krajiny

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 25 x 35 cm ( každý z nich )
Značenie: vľavo dole

Diela sú rámované.
260 €57Voľný predaj
Na trhuNa trhu

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 80,5 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 74 x 95 cm.
340 €63Voľný predaj
Zrúcanina hraduZrúcanina hradu

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60 x 80 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo je rámované.
180 €31Voľný predaj
SzegetJozef Martinek - Szeget

Rok: 1957
Technika: olej na plátne
Rozmery: 40 x 50 cm
Značenie: vľavo dole

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 50 x 60 cm.
270 €61Voľný predaj
Predjarie pod StrečnomLadislav Mednyánszky - Predjarie pod Strečnom

Technika: olej na plátne
Rozmery: 35 x 23,5 cm
Značenie: nie

K dielu je dodaný znalecký posudok.
Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 53 x 41,5 cm.
Ponúkané dielo L. Mednyánszkeho „ Predjarie pod Strečnom“ predstavuje typický krajinársky námet jeho tvorby, kompozične zachytávajúci krajinársky námet s motívom skaly a stromu. Mednyánszky sa často práve v období okolo roku 1900 venuje témam skál, riečnych alebo potočných brehov, ktoré sú lemované stromami a kríkmi. Ojedinelé v nich umiestňuje aj figúry, ktoré sú ale často v úlohe len doplnku témy, keďže ide hlavne o rybárov alebo práčky. V prípade ponúkaného obrazu rozvrhol Mednyánszky kompozíciu na dva plány, pričom do predného umiestnil skoro centrálne rozkvitnutý strom , a do zadného dominujúcu skalu.. V pozadí maliar ponecháva priestor na časť oblohy, ktorá dotvára dojem nálady celej kompozície. Jeho maliarsky rukopis je uvoľnený, na obraze sú viditeľné rýchle ťahy štetcom. Podľa Karola Vaculíka maliarovo posolstvo bolo odkazom ”… jedného z najväčších umelcov, akých toto skromné, vtedy vrchovato ubité prostredie dalo svetu… Bolo to výsostne výtvarne transponované posolstvo sociálneho i umeleckého reformátora, svetobežníka, umelca nadnárodného, človeka bez vlasti a predsa bytosti hlboko zakorenenej vo svojom rodnom kraji, v prostredí svojho detstva, mužných liet a najmä trvalých návratov. Napriek častým pobytom vo svete a priam horúčkovitému presúvaniu sa z miesta na miesto Mednyánszky sa nikdy neodcudzil prostrediu, krajine, z ktorej vyšiel. Bol k nej viazaný pevnými, nerozlučnými putami vzťahov a väzieb. Slovensko a slovenská krajina, ale aj jej ľud boli pri výtvarnom hľadaní vždy určujúcim, podnecujúcim korektívom. Okrem študijných pobytov nebolo roku, aby sa s inštinktom sťahovavého vtáka nebol permanentne vracal na bezpečnú, uspokojujúcu podstatu svojej materskej a otcovskej základne. Ba vlastne ani nešlo o návraty, ale iba o časté púte nepokojného ahasvera … Nebolo v minulosti okrem neho u nás umelca, ktorý by tak mnohostranne a s takou láskou ospieval slovenskú krajinu a jej ľud. Vo všetkých jej podobách a v najrozličnejších situáciách. Okolie Beckova, ale najmä podtatranských Strážok, krás Spiša, Zemplína, Šariša, ale aj iných končín Slovenska…”. Na dnešný vkus trochu patetické vety. Čo je však ešte závažnejšie, nejestvuje v tomto a ani iných Vaculíkových textoch jediné spresňujúce zistenie v čom vlastne spočívala adresnosť Mednyánszskeho slovenských krajín, čo ich odlišovalo, od obdobných (rovnako početných) maďarských, francúzskych, či talianskych sujetov? Azda “ospieval” Mednyánszky neslovenské plenéry inak, alebo z akéhosi viditeľného a popísateľného odstupu, či s menším umeleckým zaujatím? Takéto úvahy sú samozrejme nezmyselné. Sám Vaculík napokon na iných miestach svojho textu veľmi precízne sleduje vývin Mednyánszkeho krajinárskeho slohu od mníchovského naturalizmu až k barbizonskému zvnútorneniu výseku prírody. Skrátka – i podľa Karola Vaculíka – pre Mednyánszkeho nepredstavovala krajina kultúrny fenomén, ale metafyzickú záhadu, nehľadal v nej typické príznaky génia loci, bola mu skôr ozvučnou doskou vlastného, subjektívneho duševného rozpoloženia, priestorom pre filozofujúcu meditáciu.( Zdroj: Malonyay, D.: Mednyánszky. Budapešť 1905; Kállai, E.: Mednyánszky László. Budapešť 1943; Vámošiová, S.: Slovenská krajina v diele Ladislava Mednyánszkeho. In: Z novších výtvarných dejín Slovenska. Bratislava 1962, s. 39--146; http://www.soga.sk/aukcie-obrazy-diela-umenie-starozitnosti/aukcie/119-vecerna-aukcia/mednyanszky-ladislav-sumracna-krajina... )
19 500 €178Voľný predaj
Ležiaci strelecLadislav Mednyánszky - Ležiaci strelec

Technika: olej na plátne
Rozmery: 21,5 x 23 cm
Značenie: vpravo dole

K dielu je dodané potvrdenie o kúpe, dielo bolo publikované v knihe Mednyánszky.
Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 37,7 x 39 cm.
Obraz „Ležiaci strelec“ je dielom záverečnej, vojnovej periódy Ladislava Mednyánszkeho. Jeho práce z obdobia po roku 1914 sa v štátnych zbierkach i verejnom obchode vyskytujú ojedinele. Mednyánszkeho vypuknutie prvej svetovej vojny zastihlo vo Viedni a ako zvyčajne aj v tento deň sa cez denníkové zápisky prihováral svojmu milovanému Zajačikovi Bálintovi Kurdymu: „Odvčera je vo svete vojna, ktovie, dokedy to bude trvať? Zatiaľ so Srbskom, ale potom možno aj s Ruskom? Tu medzi živými plynú veci takto. Chaos, násilie, temno.“ (26. 7. 1914). Nemal inej túžby, len sa povzniesť „smerom k čistému svetlu, kde žijú iba dobrí.“ Zrejme cítil potrebu byť pokúšaný a prejsť si utrpením, aby sa mohol stať „dobrým.“ Na vlastnú žiadosť preto narukoval 7. septembra do armády a vybral sa na haličský front. Jeho život počas svetového vojnového konfliktu je pomerne dobre sledovateľný prostredníctvom dochovaných denníkových záznamov. Mednyánszky bol počas celého tohto obdobia pohltený prácou – neustále kreslil a maľoval. Konzekvetne napĺňal svoje poslanie kresliča pre noviny, zároveň však robil zadosť štátnym objednávkam na portréty vojenských hodnostárov. Jeho vzťah k posledným veciam človeka, smrti, katastrófam a ľudskému nešťastiu je všeobecne známy, aj v ňom je jedna z motivácií, prečo chcel byť očitým svedkom toho, pred čím väčšina ľudí klopí zrak. Mednyánszkeho vojnová tvorba je zvláštna. Okrem vynikajúcej kresby v nej neostalo nič z predchádzajúcich období, hádam s výnimkou krajiny. Mednyánszky, fascinovaný a priťahovaný hrôzou, uprostred vojnového ošiaľu akoby prestal tvoriť, len horúčkovito zaznamenával dianie okolo seba a napĺňal tak akési kvóty, ktoré si predsavzal. Bravúrne kresby a excelentné maľby vyznievajú do istej miery samoúčelne. Odhliadnúc od ich využitia pre tlač (použilo sa ich len zopár) sa ich význam zračí v katarzii umelca, hľadajúceho pochopenie cesty smerujúcej tam, kde si myslel, že mu bude lepšie ako na tomto svete. ( Zdroj: Malonyay, D.: Mednyánszky. Budapešť 1905; Kállai, E.: Mednyánszky László. Budapešť 1943; Vámošiová, S.: Slovenská krajina v diele Ladislava Mednyánszkeho. In: Z novších výtvarných dejín Slovenska. Bratislava 1962, s. 39--146; Bresztyánszky, I.: Mednyánszky László. Budapešť 1963; Egri, M.: Mednyánszky László. Budapešť, 1975; Vaculík, K.: Ladislav Mednyánszky -- súborné dielo. , http://www.soga.sk/aukcie-obrazy-diela-umenie-starozitnosti/aukcie/113-vecerna-aukcia/mednyanszky-ladislav-vojaci-v-zakope....).

18 200 €173Voľný predaj
Krajina pri Drevniku (Spiš)Ladislav Mednyánszky - Krajina pri Drevniku (Spiš)

Technika: olej na plátne
Rozmery: 27 x 38 cm
Značenie: nie

K dielu je dodaný znalecký posudok.
Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 38,5 x 50 cm.
Ponúkané dielo L. Mednyánszkeho „ Krajina pri Drevniku“ predstavuje typický krajinársky námet jeho tvorby, kompozične zachytávajúci skalistú krajinu s typickou náladovou krajinou večera. Pri týchto jeho témach je cítiť vplyv Barbizonskej školy prepojenej na impresionizmus. Mednyánszky vytvoril veľké množstvo podobných diel pod vplyvom viedenského Stimmungsimpresionismu. . Celé farebné poňatie diela je jednoznačne v intenciách Mednyánszkeho rukopisu s nanášaním farebných vrstiev v jemných valéroch. Práve táto téma večernej nálady v teréne bola Mednyánszkemu naozaj blízka.
14 300 €115Voľný predaj
Pred búrkouKaroly Kotasz - Pred búrkou

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 19,5 x 24,5 cm
Značenie: vľavo dole

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 29 x 34,5 cm.
550 €67Voľný predaj
Po búrkeGyula Rudnay - Po búrke

Rok: medzi 1930-1940
Technika: olej na plátne
Rozmery: 68,5 x 88 cm
Značenie: vpravo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok od PhDr. Ľubomír Podušel, CSc.
Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 85,5 x 105,5 cm.
1 900 €81Voľný predaj
Zimná dedinaErnӧ Markó - Zimná dedina

Technika: olej na plátne
Rozmery: 70 x 100 cm
Značenie: vpravo dole

600 €92Voľný predaj
V lese II.V lese II.

Technika: olej na plátne
Rozmery: 63,5 x 32 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 83,5 x 52 cm.
380 €41Voľný predaj
V lese I.V lese I.

Technika: olej na plátne
Rozmery: 63,5 x 32,5 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo je poškodené vpravo dole, vyžaduje si reštaurátorský zásah.
Dielo je rámované. Rozmery diela s rámom: 83,5 x 52 cm.
380 €29Voľný predaj
Miniatúry - 5 ksMiniatúry - 5 ks

Technika: maľba na kachlici
Rozmery: 1 ks - 10 x 10 cm
Značenie:

550 €43Voľný predaj
DvajaDvaja

Technika: bronz
Rozmery: výška 40 cm
Značenie: nie

280 €23Voľný predaj
NapoleónNapoleón

Technika: porcelán
Rozmery: výška 33 cm
Značenie: Meissen

330 €26Voľný predaj
Reliéf psaReliéf psa

Technika: cín
Rozmery: 37 x 23 cm
Značenie: vpravo dole

270 €30Voľný predaj
PárPár

Technika: bronz, mramor
Rozmery: v - 59 cm
Značenie: nie

Bronzová socha na mramorovom podstavci.
490 €23Voľný predaj
<< < späť
ďalej > >>
10 11 12 13 14 15 16 ... 162